Предмет: Демонтаж и монтаж на метални конструкции и промишлено оборудване.

Период на изпълнение: 2010-2011

Обхват: Демонтаж на емайлираща машина и метални конструкции около нея, изработка и монтаж на обслужващи платформи около съоръжения, монтаж на емайлираща машина.