Предмет: Демонтаж и монтаж на технологично оборудване, ремонт на транспортни съоръжения.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Преместване на дробител "Норман" на нова позиция, ремонт на съществуващи транспортьори за биомаса.