Предмет: Монтаж и окомплектовка на промишлена инсталация.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Монтаж на мобилна инсталация за производство на модифициран битум, изработка на метална конструкция за контейнерна рамка, цялостно окомплетоване и сглобяване на инсталацията и подготовка за транспорт.