Предмет: Проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Проектиране, изработка, доставка и монтаж на инсталация за транспортиране на отпадъци.