Предмет: Монтаж на промишлено оборудване

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на СО2 на инсталация АМ-76, монтаж на паров подгревател, монтаж на сепаратор.