Предмет: Монтаж на оборудване

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Доставка, монтаж и пробен пуск на обслужвващи помпи.