Предмет: Монтаж на промишлено оборудване и технологични тръбопроводи.

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Разширение на производството на гранули за полиметилметакрилат, включващо изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи, оборудване на пречиствателна станция за отпадни води.