Предмет: Монтаж на технологично оборудване

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологично оборудване, лентови транспортьори, ръкавни филтри, мелници, трошачки по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".