Обект: „Марица Олио“ АД
Период на изпълнение: 2012
Обхват: Изпълнение на комплексен монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи от въглеродна (черна) стомана, неръждаеми тръбопроводи, пожарогасителна инсталация, хексаново стопанство, електрически инсталации.