Предмет: Изграждане на инсталация калциниране на природен гипс

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Цялостен монтаж на промишлено технологично оборудване - шнекове, редлери, елеватори, специализирано оборудване, бункери, силози и течки.