Предмет: Изграждане на система за сухо корообелване и транспортна система за биомаса.

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка и монтаж на промишлено оборудване за корообелваща система, производство и монтаж на корообелващ барабан, цялостен монтаж на технологичното оборудване по системата, монтаж на галерии и оборудване за лентови транспортьори за транспорт и управление на биомаса.