Предмет: Реконструкция на агрегат АС72.

Период на изпълнение: 2007-2008

Обхват: Монтаж на технологично оборудване.