Предмет: Производство и монтаж на втора варова пещ.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на нестандартно оборудване - варова пещ и прилежащото й технологично оборудване, бункери, силози, клапи, филтри, тръбопроводи.