Предмет: Изграждане на система за транспортиране и управление на въглища и варовик, монтаж на багери и товаро-разтоварно оборудване.

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на оборудване за лентови транспортьори, цялостен монтаж на метални конструкции и оборудване за трансферни кули и багери в минната индустрия.