Монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2018 г.

Обхват: Изграждане на неръждаеми тръбопроводи по изометрични схеми

Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост

Повече

Обект: „Вафли Ден и Нощ“

Период на изпълнение: 2017 г.

Обхват: Проектиране, доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех

Цялостно изграждане на рафинерия за олио

Повече

Период на изпълнение: 2016 г. – 2017 г.

Обхват: Монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, тръбопроводи за конденз и пара.

Изграждане на нова инсталация за производство на спирт

Повече

Обект: „Захарни Заводи“ АД

Период на изпълнение: 2016 г.

Обхват: Доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи за нова инсталация за спирт.

Изграждане на инсталация за вторична очистка на електролита

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016 г.

Обхват: Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи и полиетиленови тръби.

Монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: „Каменица“ АД

Период на изпълнение: 2015 г.

Обхват: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за нови производствени цехове

Изграждане на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2015 г.

Обхват: Доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи за кондензиран метан, изработка и монтаж на тръбни опори.

Изграждане на завод за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Изграждане на нова котелна (парна централа), изграждане на паропроводи и топлопроводи, отоплителна инсталация на производствени цехове "Пресов цех" чрез топловъздушни апарати и радиатори.

Изграждане на завод за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на всички технологични тръбопроводи, тръбопроводи за сурово масло, паропроводи и топлопроводи, тръбопроводи около котелна (парова) централа.

Монтаж на промишлени тръбопроводи

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи, фитинги и арматура в станция за преработка на дъждовна вода по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Монтаж на тръбопроводи

Повече

Обект: "Каменица" АД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Доставка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, монтаж на фитинги и арматура.

Монтаж на промишлени тръбопроводи

Повече

Обект: "ПБ Консорциум" АД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на промишлени тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи за инсталация за сяра на територията на "Лукойл" Бургас.

Монтаж на технологични тръбопроводи

Повече

Обект: "Евриком" ЕООД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изграждане на тръбопроводи за разтоварище на парафин, полагане на обогрев, топлоизолация и обшивка.

Монтаж на тръбопроводи

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, изработка и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, помпи, фитинги и арматура за инсталация за производство на газообразен кислород на територията на "КЦМ" АД.

Изграждане на Ново оловно производство

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, тръбопроводи около котел и по инсталация за очистване на газовете, монтаж на фитинги и арматура.

Изграждане на инсталация за утилизация на биогаз

Повече

Обект: "Топаз Мел" ООД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за утилизация на биогаз, чрез изгаряне за затопляне на буферен резервоар 600 куб.м., включващо монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана за пренос на биогаз, монтаж на фитинги, арматура и оборудване.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png