Монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2018 г.

Обхват: Изграждане на неръждаеми тръбопроводи по изометрични схеми

Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост

Повече

Обект: „Вафли Ден и Нощ“

Период на изпълнение: 2017 г.

Обхват: Проектиране, доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех

Цялостно изграждане на рафинерия за олио

Повече

Период на изпълнение: 2016 г. – 2017 г.

Обхват: Монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, тръбопроводи за конденз и пара.

Изграждане на нова инсталация за производство на спирт

Повече

Обект: „Захарни Заводи“ АД

Период на изпълнение: 2016 г.

Обхват: Доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи за нова инсталация за спирт.

Изграждане на инсталация за вторична очистка на електролита

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016 г.

Обхват: Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи и полиетиленови тръби.

Монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: „Каменица“ АД

Период на изпълнение: 2015 г.

Обхват: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за нови производствени цехове

Изграждане на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2015 г.

Обхват: Доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи за кондензиран метан, изработка и монтаж на тръбни опори.

Изграждане на завод за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Изграждане на нова котелна (парна централа), изграждане на паропроводи и топлопроводи, отоплителна инсталация на производствени цехове "Пресов цех" чрез топловъздушни апарати и радиатори.

Изграждане на завод за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на всички технологични тръбопроводи, тръбопроводи за сурово масло, паропроводи и топлопроводи, тръбопроводи около котелна (парова) централа.

Монтаж на промишлени тръбопроводи

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи, фитинги и арматура в станция за преработка на дъждовна вода по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Монтаж на тръбопроводи

Повече

Обект: "Каменица" АД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Доставка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, монтаж на фитинги и арматура.

Монтаж на промишлени тръбопроводи

Повече

Обект: "ПБ Консорциум" АД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на промишлени тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи за инсталация за сяра на територията на "Лукойл" Бургас.

Монтаж на технологични тръбопроводи

Повече

Обект: "Евриком" ЕООД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изграждане на тръбопроводи за разтоварище на парафин, полагане на обогрев, топлоизолация и обшивка.

Монтаж на тръбопроводи

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, изработка и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, помпи, фитинги и арматура за инсталация за производство на газообразен кислород на територията на "КЦМ" АД.

Изграждане на Ново оловно производство

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, тръбопроводи около котел и по инсталация за очистване на газовете, монтаж на фитинги и арматура.

Изграждане на инсталация за утилизация на биогаз

Повече

Обект: "Топаз Мел" ООД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за утилизация на биогаз, чрез изгаряне за затопляне на буферен резервоар 600 куб.м., включващо монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана за пренос на биогаз, монтаж на фитинги, арматура и оборудване.

Изработка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: "Аурубис България" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и монтаж на тръбопроводи и съоръжения от неръждаема стомана SX, монтаж на неръждаеми тръбопроводи, фитинги и арматура, монтаж на хладилно съоръжение.

Изграждане на преприятие за производство на растителни масла - с. Ясен, община Плевен

Повече

Обект: "Марица Олио" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Монтаж на промишлени и технологични тръбопроводи около съоръжения, монтаж на неръждаеми тръбопроводи и арматура, топлоизолация на тръбопроводи.

Монтаж на промишлени тръбопроводи

Повече

Обект: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" ЕАД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи за реконструкция на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ), доставка и монтаж на измервателни уреди.

Монтаж на промишлени тръбопроводи

Повече

Обект: "Инвенсис" ЕООД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана за цех "Екстракция" на завод за олио "Папас Олио" -гр. Ямбол.

Изграждане на пожарогасителна инсталация

Повече

Обект: "Марица Олио" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изграждане и монтаж на дренчерна пожарогасителна инсталация за цехове "Пресов" и "Екстракция" на завод за производство на растителни масла "Марица Олио" АД, с. Ясен, община Плевен

 

Преустройство на котелна централа

Повече

Обект: "ЗММ Нова Загора" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Преместване, преустройство и газификация на котелна централа.

Монтаж на технологични тръбопроводи

Повече

Обект: "Инвенсис" ЕООД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана за цех "Екстракция" на завод за олио "Папас Олио" - гр. Балчик.

Монтаж на тръбопроводи

Повече

Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи и арматура, необходима за обвързването на монтираното технологично оборудване, монтаж на тръбопроводи за гориво (петрококс), тръбопроводи тип "ланцети", хидравлични инсталации.

Изграждане на отоплителна инсталация

Повече

Обект: "Капрони" АД

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изграждане на газова и отоплителна инсталация, лъчисто отопление.

Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на Софийска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води „Кубратово“

Повече

Обект: "ИСА 2000" ЕООД

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изработка и монтаж на всички неръждаеми тръбопроводи, тръбопроводи от въглеродна стомана и предварително изолирани тръби, монтаж на фитинги и арматура.

Монтаж на тръбопроводи от въглеродна стомана

Повече

Обект: "Рубин" АД

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Доставка и монтаж на тръбопроводи за въздух и вакуум, тръбопроводи за охлаждаща система, монтаж на медни тръбопроводи за бъблин система.

Изграждане на противопожарна инсталация

Повече

Обект: "Стар Бат България" ООД

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изграждане и монтаж на спринклерна пожарогасителна система на хипермаркет "Карфур" - бул. Цариградско шосе, гр. София

Изграждане на газопровод

Повече

Обект: ЕТ "Братя Минкови"

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Газоснабдяване на дегустационна къща "Изба Карнобат"

Изграждане на промишлено отопление

Повече

Обект: "Геометал" ЕООД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изграждане на абонатна станция, вътрешни тръбопроводи и външни паропроводи.

Изработка и монтаж на тръбопроводи за МВЕЦ

Повече

Обект: "Камтекс 2000" ООД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изработка и монтаж на оборудване и тръбопроводи за МВЕЦ "Ухловица".

Изграждане на газопровод

Повече

Обект: "Винс.С.Индустрийс" ООД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изграждане на газопровод до дегустационна къща.

Реконструкция за агрегат АС72

Повече

Обект: "Неохим" АД

Период на изпълнение: 2008-2009

Обхват: Монтаж на промишлени тръбопроводи и арматура от въглеродна стомана по естакади и промишлени съоръжения.

Изграждане на паропроводи и газопроводи

Повече

Обект: "Винс.С.Индустрийс" ООД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изграждане на площадкови паропроводи и отклонение на газопровод.

Монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Повече

Обект: "Дуропак Тракия Папир" АД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи, фитинги и арматура по изометрични схеми за реконструкция на КП-23.

Монтаж на тръбопроводи

Повече

Предмет: "Геометал" ЕООД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изграждане и монтаж на стоманени паропроводи, кондензопроводи и водопроводи.

Изграждане на инсталация за разделяне на въздух

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи от вългеродна и неръждаема стомана, изграждане на тръбопроводи около съоръжения, топлоизолация на тръбопроводи.

Реконструкция на газови инсталации и отоплителни инсталации

Повече

Обект: Държавна опера "Стара Загора"

Период на изпълнение: 2006-2010

Обхват: Цялостна реконструкция на държавна опера "Стара Загора", част от което е изграждането на газификация и отоплителна инсталация на сградата.

Реконструкция на газови инсталации и газопроводи

Повече

Обект: Компресорна станция "Кардам"

Период на изпълнение: 2005-2009

Обхват: Цялостна реконструкция и модернизация на газо-турбокомпресорни агрегати на компресорна станция "Кардам", изпълнение на строителни работи, монтаж на нови компресори и оборудване, монтаж на тръбопроводи и арматура, изпълнение на всички електрически инсталации и автоматизация.

Реконструкция на газови инсталации и газопроводи

Повече

Обект: Компресорна станция "Лозенец"

Период на изпълнение: 2005-2009

Обхват: Цялостна реконструкция и модернизация на газо-турбокомпресорни агрегати на компресорна станция "Лозенец", изпълнение на строителни работи, монтаж на нови компресори и оборудване, монтаж на тръбопроводи и арматура, изпълнение на всички електрически инсталации и автоматизация.

Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на производствен цех

Повече

Обект: "Яница хляб"

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на производствени цехове на хлебозавода.

Изграждане на отоплителна инсталация и газификация

Повече

Обект: "Емка" АД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на производствени халета, отопление с инфрачервени нагреватели.

Изграждане на промишлено отопление и газификация

Повече

Обект: "Кемп" АД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Отопление и газификация на производствени площи с инфрачервени нагреватели, лъчисто отопление.

Изграждане на външна и вътрешна газификация на производствен цех

Повече

Обект: "Дижемон" ЕООД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на външна и вътрешна газификация на производствен цех.

Монтаж на тръбопроводи и метални конструкции

Повече

Обект: "Загорка" АД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, монтаж на съдове и производствено оборудване.

Монтаж на тръбопроводи и метални конструкции

Повече

Обект: "Домейн Менада" АД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за обвръзка на неръждаеми съдове и съоръжения.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png