Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на всички технологични тръбопроводи, тръбопроводи за сурово масло, паропроводи и топлопроводи, тръбопроводи около котелна (парова) централа.

Обект: "Каменица" АД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Доставка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, монтаж на фитинги и арматура.

Обект: "ПБ Консорциум" АД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на промишлени тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи за инсталация за сяра на територията на "Лукойл" Бургас.

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи, фитинги и арматура в станция за преработка на дъждовна вода по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, изработка и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, помпи, фитинги и арматура за инсталация за производство на газообразен кислород на територията на "КЦМ" АД.

Повече

Обект: "Марица Олио" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Монтаж на промишлени и технологични тръбопроводи около съоръжения, монтаж на неръждаеми тръбопроводи и арматура, топлоизолация на тръбопроводи.

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, тръбопроводи около котел и по инсталация за очистване на газовете, монтаж на фитинги и арматура.

Повече

Обект: "Аурубис България" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и монтаж на тръбопроводи и съоръжения от неръждаема стомана SX, монтаж на неръждаеми тръбопроводи, фитинги и арматура, монтаж на хладилно съоръжение.

Обект: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" ЕАД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи за реконструкция на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ), доставка и монтаж на измервателни уреди.

Обект: "Марица Олио" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изграждане и монтаж на дренчерна пожарогасителна инсталация за цехове "Пресов" и "Екстракция" на завод за производство на растителни масла "Марица Олио" АД, с. Ясен, община Плевен

 

Повече

Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи и арматура, необходима за обвързването на монтираното технологично оборудване, монтаж на тръбопроводи за гориво (петрококс), тръбопроводи тип "ланцети", хидравлични инсталации.

Повече

Обект: "ИСА 2000" ЕООД

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изработка и монтаж на всички неръждаеми тръбопроводи, тръбопроводи от въглеродна стомана и предварително изолирани тръби, монтаж на фитинги и арматура.

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи от вългеродна и неръждаема стомана, изграждане на тръбопроводи около съоръжения, топлоизолация на тръбопроводи.