Повече

Предмет: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост
Период на изпълнение: 2017 г.
Обхват: Проектиране, доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех

Повече

Предмет: Изграждане на инсталация за вторична очистка на електролита
Период на изпълнение: 2016 г.
Обхват: Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи и полиетиленови тръби.

Повече

Предмет: Изграждане на завод за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на всички технологични тръбопроводи, тръбопроводи за сурово масло, паропроводи и топлопроводи, тръбопроводи около котелна (парова) централа.

Предмет: Монтаж на тръбопроводи

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Доставка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, монтаж на фитинги и арматура.

Предмет: Монтаж на промишлени тръбопроводи

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на промишлени тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи за инсталация за сяра на територията на "Лукойл" Бургас.

Повече

Предмет: Монтаж на технологични тръбопроводи

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изграждане на тръбопроводи за разтоварище на парафин, полагане на обогрев, топлоизолация и обшивка.

Предмет: Монтаж на промишлени тръбопроводи

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи, фитинги и арматура в станция за преработка на дъждовна вода по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Предмет: Монтаж на тръбопроводи

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, изработка и монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, помпи, фитинги и арматура за инсталация за производство на газообразен кислород на територията на "КЦМ" АД.

Повече

Предмет: Изграждане на преприятие за производство на растителни масла - с. Ясен, община Плевен

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Монтаж на промишлени и технологични тръбопроводи около съоръжения, монтаж на неръждаеми тръбопроводи и арматура, топлоизолация на тръбопроводи.

Повече

Предмет: Изграждане на Ново оловно производство

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, тръбопроводи около котел и по инсталация за очистване на газовете, монтаж на фитинги и арматура.

Повече

Предмет: Изработка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и монтаж на тръбопроводи и съоръжения от неръждаема стомана SX, монтаж на неръждаеми тръбопроводи, фитинги и арматура, монтаж на хладилно съоръжение.

Предмет: Монтаж на промишлени тръбопроводи

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи за реконструкция на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ), доставка и монтаж на измервателни уреди.

Предмет: Монтаж на промишлени тръбопроводи

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана за цех "Екстракция" на завод за олио "Папас Олио" -гр. Ямбол.

Предмет: Изграждане на пожарогасителна инстлация.

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изграждане и монтаж на дренчерна пожарогасителна инсталация за цехове "Пресов" и "Екстракция" на завод за производство на растителни масла "Марица Олио" АД, с. Ясен, община Плевен

 

Предмет: Монтаж на технологични тръбопроводи.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана за цех "Екстракция" на завод за олио "Папас Олио" - гр. Балчик.

Повече

Предмет: Монтаж на тръбопроводи

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи и арматура, необходима за обвързването на монтираното технологично оборудване, монтаж на тръбопроводи за гориво (петрококс), тръбопроводи тип "ланцети", хидравлични инсталации.

Повече

Предмет: Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на Софийска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води „Кубратово“

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изработка и монтаж на всички неръждаеми тръбопроводи, тръбопроводи от въглеродна стомана и предварително изолирани тръби, монтаж на фитинги и арматура.

Повече

Предмет: Монтаж на тръбопроводи от въглеродна стомана (черни тръбопроводи).

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Доставка и монтаж на тръбопроводи за въздух и вакуум, тръбопроводи за охлаждаща система, монтаж на медни тръбопроводи за бъблин система.

Повече

Предмет: Изграждане на противопожарна инстлация.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изграждане и монтаж на спринклерна пожарогасителна система на хипермаркет "Карфур" - бул. Цариградско шосе, гр. София

Предмет: Изработка и монтаж на тръбопроводи за МВЕЦ.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изработка и монтаж на оборудване и тръбопроводи за МВЕЦ "Ухловица".

Повече

Предмет: Реконструкция за агрегат АС72

Период на изпълнение: 2008-2009

Обхват: Монтаж на промишлени тръбопроводи и арматура от въглеродна стомана по естакади и промишлени съоръжения.

Предмет: Монтаж на тръбопроводи

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изграждане и монтаж на стоманени паропроводи, кондензопроводи и водопроводи.

Повече

Предмет: Изграждане на инсталация за разделяне на въздух

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи от вългеродна и неръждаема стомана, изграждане на тръбопроводи около съоръжения, топлоизолация на тръбопроводи.

Предмет: Монтаж на тръбопроводи и метални конструкции

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, монтаж на съдове и производствено оборудване.

Предмет: Монтаж на тръбопроводи и метални конструкции.

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за обвръзка на неръждаеми съдове и съоръжения.