Предмет: Монтаж на тръбопроводи

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изграждане и монтаж на стоманени паропроводи, кондензопроводи и водопроводи.