Предмет: Изработка и монтаж на тръбопроводи за МВЕЦ.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изработка и монтаж на оборудване и тръбопроводи за МВЕЦ "Ухловица".