Предмет: Монтаж на тръбопроводи от въглеродна стомана (черни тръбопроводи).

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Доставка и монтаж на тръбопроводи за въздух и вакуум, тръбопроводи за охлаждаща система, монтаж на медни тръбопроводи за бъблин система.