Предмет: Монтаж на технологични тръбопроводи.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана за цех "Екстракция" на завод за олио "Папас Олио" - гр. Балчик.