Предмет: Монтаж на промишлени тръбопроводи

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи от въглеродна стомана за цех "Екстракция" на завод за олио "Папас Олио" -гр. Ямбол.