Предмет: Монтаж на промишлени тръбопроводи

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Доставка и монтаж на технологични тръбопроводи за реконструкция на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ), доставка и монтаж на измервателни уреди.