Предмет: Монтаж на промишлени тръбопроводи

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологични тръбопроводи, фитинги и арматура в станция за преработка на дъждовна вода по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".