Предмет: Монтаж на технологични тръбопроводи

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изграждане на тръбопроводи за разтоварище на парафин, полагане на обогрев, топлоизолация и обшивка.