Предмет: Изработка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и монтаж на тръбопроводи и съоръжения от неръждаема стомана SX, монтаж на неръждаеми тръбопроводи, фитинги и арматура, монтаж на хладилно съоръжение.