Предмет: Изграждане на инсталация за разделяне на въздух

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи от вългеродна и неръждаема стомана, изграждане на тръбопроводи около съоръжения, топлоизолация на тръбопроводи.