Предмет: Изграждане на преприятие за производство на растителни масла - с. Ясен, община Плевен

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Монтаж на промишлени и технологични тръбопроводи около съоръжения, монтаж на неръждаеми тръбопроводи и арматура, топлоизолация на тръбопроводи.