Предмет: Реконструкция за агрегат АС72

Период на изпълнение: 2008-2009

Обхват: Монтаж на промишлени тръбопроводи и арматура от въглеродна стомана по естакади и промишлени съоръжения.