Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Предварителна изработка и монтаж на всички тръбопроводи и арматура, необходима за обвързването на монтираното технологично оборудване, монтаж на тръбопроводи за гориво (петрококс), тръбопроводи тип "ланцети", хидравлични инсталации.