Монтаж на тръбопроводи

"Загорка" АД

Предмет: Монтаж на тръбопроводи и метални конструкции

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, монтаж на съдове и производствено оборудване.

"Домейн Менада" АД

Предмет: Монтаж на тръбопроводи и метални конструкции.

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи за обвръзка на неръждаеми съдове и съоръжения.