Нестандартно оборудване

Пристанищно оборудване от листова и профилна стомана

Обект: Пристанищно оборудване
Период: 2023
Обхват: Производство на нестандартно оборудване от листова и профилна стомана.

Производство и монтаж на нестандартно оборудване - варова пещ

Обект: „Огняново - К“ АД
Период: 2020
Обхват: Производство, доставка на модули и монтаж на нова варова пещ.

Производство на модули за асфалтосмесващи инсталации

Предмет: Производство на модули за асфалтосмесващи инсталации
Период: 2020
Обхват: Цялостно производство на модули за асфалтосмесващи инсталации, включващо рамка от профилна метална конструкция, вътрешни камери, клапи, окабеляване, изолация от минерална вата и обшивка от профилирана ламарина.

Цялостно производство на пристанищни съоръжения

Предмет: Цялостно производство на пристанищни съоръжения
Период: 2020
Обхват: Производство на 5 бр. пристанищни съоръжения тип „шамандура“ с общо тегло над 100 т., монтаж на соларно и навигационно оборудване.

Производство на стоманени фендери

Предмет: Производство на стоманени фендери
Период: 2019
Обхват: Производство на 112 бр. стоманени фендери, монтаж на облицовъчни полиетиленови плочи.

Производство на стоманени предпазни фендери с торсионен механизъм

Предмет: Производство на стоманени предпазни фендери с торсионен механизъм
Период: 2019 г.
Обхват: Производство на 5 бр. стоманени фендери с торсионен механизъм, позволяващ насочване на съоръженията, монтаж на облицовъчни полиетиленови плочи.

Изработка на стоманени понтони от тръбна метална конструкция

Предмет: Изработка на стоманени понтони от тръбна метална конструкция
Период: 2019
Обхват: Изработка на понтони от стоманена тръбна конструкция, монтаж на предпазни полиетиленови плочи.

Производство на стоманена шамандура

Предмет: Производство на стоманена шамандура
Период: 2019
Обхват: Производство на стоманена шамандура от листова конструкция.

Производство на предпазно съоръжение

Предмет: Производство на предпазно съоръжение
Период: 2019
Обхват: Производство на стоманено предпазно съоръжение – фендер от типа „donut”

Производство на стоманен панел с торсионен механизъм

Предмет: Производство на стоманен панел с торсионен механизъм

Период на изпълнение: 2018 г.

Обхват: Изработка на стоманен фендер, торсионен механизъм за движение на панела, монтаж на полиетиленови плочи

Изработка на тръбни стоманени понтони

Предмет: Изработка на 4 бр. тръбни стоманени понтони

Период на изпълнение: 2018

Обхват: Изработка на 4 бр. тръбни стоманени понтони, нанасяне на антикорозионна защита, монтаж на предпазни полиетиленови плочи

Производство на стоманени фендери и торсиони

Предмет: Производство на стоманени предпазни панели и торсионни механизми към тях

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Производство на листови и тръбни конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери с торсиони, позволяващи движение на панелите, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Производство на контейнери за модулни асфалтосмесващи инсталации

Предмет: Производство на контейнери за модулни асфалтосмесващи инсталации

Период на изпълнение: от 2017 - до момента

Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за рамка на контейнери, производство на листови метални конструкции за делителни камери, изолация с минерална вата и монтаж на облицовъчна ламарина.

Изработка на стоманени понтони

Предмет: Изработка на листови метални конструкции - стоманени понтони

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство на стоманени понтони, монтаж на предпазни гумени елементи.

Изработка на стоманени шамандури за плавателни съдове

Предмет: Изработка на листови метални конструкции – шамандури за плавателни съдове

Период на изпълнение: 2015 - 2016

Обхват: Производство на стоманени шамандури и спомагателно оборудване за плавателни съдове.

Производство на стоманени фендери

Предмет: Производство на стоманени фендери

Период на изпълнение: от 2012 - до момента

Обхват: Производство на листови метални конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Производство и монтаж на листови метални конструкции и нестандартно оборудване

Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метална конструкция за втора варова пещ. Производство и монтаж на стълби, площадки и пасарелки. Изработка на пещта на отделни компоненти, доставка и изграждане на обекта на цялото съоръжение.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png