Предмет: Изграждане на пожарогасителна инстлация.

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изграждане и монтаж на дренчерна пожарогасителна инсталация за цехове "Пресов" и "Екстракция" на завод за производство на растителни масла "Марица Олио" АД, с. Ясен, община Плевен