Предмет: Монтаж на 4 бр. нови ЦКТ съдове.

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на съдове за ферментация и съхранение на бира ЦКТ с вместимост 294 куб.м.