Предмет: Монтаж на 4 бр. съдове за топла вода.

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Ремонт, монтаж и пуск в експлоатация на 4 бр. резервоари за топла вода с вместимост 70 куб.м.