Предмет: Изработка на метални силози.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и доставка на 2 бр. стоманени силози с вместимост 100 куб.м.