Предмет: Изработка и монтаж на неръждаем резервоар.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и монтаж на неръждаем резервоар за противопожарни нужди.