Предмет: Производство и монтаж на силоз за гипс.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метален силоз за съхранение на гипс.