Предмет: Производство на стоманен резервоар.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изграждне на метален резервоар от въглеродна стомана върху съществуващ резервоар Т11 в "Химически цех".