Предмет: Изработка на стоманен силоз.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство и монтаж на силоз за съхранение на петрококс за втора варова пещ.