Предмет: Производство на неръждаеми резервоари и резервоари от въглеродна стомана

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и доставка на 6 бр. метални резервоари от неръждаема и въглеродна ламарина с вместимост - 3 бр. по 10 куб.м., 1 бр. - 20 куб.м., 1 бр. - 30 куб.м., 1 бр. - 50 куб.м.