Предмет: Изработка на неръждаеми резервоари

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проектиране, производство, доставка и монтаж на неръждаем резервоар за гореща вода с вместимост 110 куб.м.