Предмет: Проектиране, изработка и монтаж на метален силоз

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проективане, производство, доставка и монтаж на стоманен силоз за съхранение на натриев карбонат.