Предмет: Изработка и монтаж на бункери

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на обезводняващ бункер, клапа, хидравлична станция и тръбопроводи.