Предмет: Производство и метални силози

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Проектиране, изработка,доставка и монтаж на 2бр. стоманени силози за съхранение на сух цимент с вместимост 70 куб.м., изработка и монтаж на носеща метална конструкция, монтаж на прилежащото технологично оборудване - филтри, шнекове, клапи, аериращи системи.