Предмет: Производство на стоманен резервоар.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство, доставка и монтаж на стоманен резервоар за складиране на трансформационно масло с вместимост 100 куб.м.