Предмет: Проектиране и изграждане на вертикални силози за пивоварна каша.

Период на изпълнение: 2010-2011

Обхват: Проекриране, изработка и монтаж на вертикални силози за съхранение на пивоварна каша, монтаж на шнекове, оборудване и автоматизация.