Предмет: Проектиране и изграждане на неръждаема бака за съхранение на плътна черна луга

Период на изпълнение: 2015

Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на неръждаем силоз за съхранение на плътна черна луга с вместимост 400 куб.м.