Предмет: Изграждане на предприятие за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Производство и монтаж на вертикален стоманен резервоар от въглеродна стомана за съхранение на сурово слънчогледово масло с вместимост 500 куб.м.