Предмет: Изграждане на нов материален цех.

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Изработка и монтаж на метални вертикални силози за съхранение на основни суровини в нов "Метериален цех" към стъкларски завод "Рубин" АД