Повече

Предмет: Производство и монтаж на неръждаеми резервоари за технологични нужди
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство на заготовки и изграждане на неръждаеми резервоари и технологични съоръжения в условия на работещо производство.

Повече

Предмет: Изграждане на вертикален стоманен резервоар с вместимост 500 куб.м.
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Производство и монтаж по рулонен способ на вертикален стоманен резервоар с вместимост 500 куб.м., изработен от въглеродна стомана за съхранение на пиролизно масло.

Повече

Предмет: Проектиране и изграждане на неръждаема бака за съхранение на плътна черна луга

Период на изпълнение: 2015

Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на неръждаем силоз за съхранение на плътна черна луга с вместимост 400 куб.м.

Повече

Предмет: Изграждане на предприятие за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Производство и монтаж на вертикален стоманен резервоар от въглеродна стомана за съхранение на сурово слънчогледово масло с вместимост 500 куб.м.

 

Повече

Предмет: Производство на стоманени силози

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка и доставка на 2 бр. стоманени силози под формата на заготовки за последващ обектов монтаж за проект "Нова производствена линия на Девня Цимент"

Предмет: Производство на стоманен резервоар.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изграждне на метален резервоар от въглеродна стомана върху съществуващ резервоар Т11 в "Химически цех".

Повече

Предмет: Монтаж на 4 бр. съдове за топла вода.

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Ремонт, монтаж и пуск в експлоатация на 4 бр. резервоари за топла вода с вместимост 70 куб.м.

Предмет: Производство и монтаж на неръждаем резервоар

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на неръждаем резервоар с вместимост 500 куб.м.

Повече

Предмет: Цялостен ремонт и реконструкция на резервоари за съхранение на петролни продукти към ДА "Държавен резерв и военновременни запаси".

Период на изпълнение: 2006

Обхват: Цялостен ремонт на стоманени резервоари за съхранение на петролни продукти с вместимост 3 бр. по 5 000 куб.м. и 1 бр. по 50 000 куб.м., помняма на мантели, дъна, покриви, подмяна на помпи, тръбопроводи и противопожарна система.