Производство на листови конструкции

Листовите метални конструкции са продукти или отделни елементи образувани чрез обработката на листова стомана (ламарина) по предоставена от клиента документация. Обработката включва разкрой, огъване на абкант, огъване на вал и заваряване. Нашето производство включва:

  • Въздуховоди и газоходи за промишлени инсталации и съоръжения;
  • Комини;
  • Силози и резервоари с промишлено предназначение от въглеродна (черна) или неръждаема стомана;
  • Бункери, течки, улеи;
  • Нестандартно оборудване.

Силозите намират широко приложение при съхранението на разнообразни продукти и суровини във всички сектори на промишлеността. Разполагаме с богат опит в производството на силози за циментова индустрия, преработвателната промишленост, стъкларската промишленост и други промишлени сектори.

Освен произвежданите в заводски условия и готови за монтаж съдове, в случаите в които габаритите не позволяват това, те се произвеждат на заготовки (отделни мантели или сегменти) и се изграждат на обекта по листов способ.

В годините натрупахме сериозен опит и в изработката на резервоари и технологични съдове от въглеродна (черна) или неръждаема стомана за промишлени нужди. Произвеждаме стоманени резервоари с различна вместимост и предназначение - за съхранение на питейна или технологична вода, горива, киселини и химически продукти, различни масла в хранително-вкусовата и химическата промишленост и др.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png